Nieuws

augustus 2017

'Met juiste inzet automatisering kunnen corporaties meer de regie pakken'

Elk jaar verkopen woningcorporaties duizenden woningen en worden huizen uit het vrije segment verhuurd. Maar hoe kan dat proces slimmer en efficiënter worden uitgevoerd? Notapp vertelt op 21 september meer over de rol die ICT in dit proces speelt en kan spelen tijdens CorporatiePlein, en wij spraken alvast met directeur Jan van den Dungen: "Door de juiste inzet van automatisering kunnen corporaties de regie meer naar zich toetrekken."

"In de toekomst wordt woninginformatie steeds beter toegankelijk en transparanter, waar de informatie nu nog vaak bij de ingeschakelde ketenpartner zoals makelaar of taxateur ligt," zegt Jan op de vraag waar volgens hem de kansen liggen voor corporaties. "Informatie over te koop en te huur staande woningen kan dan sneller en completer worden gecommuniceerd, waardoor ze sneller worden aangeboden aan de markt. Ook kunnen corporaties relatief eenvoudig een database van geïnteresseerde kopers aanleggen, waarmee aanbod en vraag kunnen worden gekoppeld."

Informatie
"Corporaties zien steeds meer het belang van de strategische waarde van informatie in relatie tot de verkoop- of verhuurtransactie in de vrije sector," gaat Jan verder. "Hierbij wordt de corporatie leidend in de informatievoorziening. Aan de ene kant op het gebied van de woninginformatie: wat wordt er verkocht of verhuurd en is die informatie op orde zodat een potentiële bewoner geïnteresseerd raakt. Aan de andere kant door gegevens van deze kopers te verzamelen. Zo ontstaat grip op het bemiddelingsproces: belangrijke informatie over het proces nog voordat de uiteindelijke transactie plaatsvindt."

"Deze informatie is voor elke corporatie van belang, los van de vraag of verkoop via een derde of door de corporatie zelf ter hand wordt genomen. Het gaat daarbij om het gehele spectrum, van de verkoop van woningen, BOG, parkeerplaatsen tot aan de verhuur daarvan in de vrije sector en nieuwbouw. Van aanbod- en vraaginformatie en bemiddeling. Eigenlijk gaat het om alle transacties buiten mutaties in het bestand sociale huurwoningen. En eigenlijk gaat het niet meer om het leren kennen van de markt, maar om te kunnen handelen met die kennis."

Corporatieportaal
"Notapp maakt registergoed transacties voor alle betrokkenen in de keten eenvoudiger. Op CorporatiePlein vertellen wij graag meer over Corporatieportaal, en laten wij onze software ook zien. Met dit platform worden de administratieve processen vereenvoudigd en gestroomlijnd, bijvoorbeeld bij het coördineren van activiteiten rond de taxatie, inspectie en overdracht van verkoop of verhuur. De corporatie voert regie, de ketenpartners voeren stapsgewijs hun acties uit in het online dossier. Hierdoor wordt veel tijd bespaard. De samenwerking tussen alle betrokkenen wordt verbeterd, ook omdat alle communicatie over het dossier via Corporatieportaal loopt."

Notapp is op CorporatiePlein te vinden op stand 30

Zie ook www.corporatieplein.nl

Terug