Nieuws

januari 2020

Echt online samenwerken bij de verkoop van registergoed

Woningcorporatie Mooiland werkt met Corporatieportaal van Notapp voor de verkoop van bestaande woningen. Dit webportaal structureert het volledige verkoopproces van registergoed. Alle ketenpartners in het proces, bijvoorbeeld de taxateur, makelaar en notaris, werken via Corporatieportaal in hetzelfde verkoopdossier. Waar en wanneer ze willen, via laptop, tablet of smartphone. Doordat Corporatieportaal is geïntegreerd in het Notapp Platform, een procesgestuurde workflow, wordt alle informatie in realtime, correct verwerkt. Lijnen met ketenpartners zijn kort en er wordt snel en goed gecommuniceerd.

Mooiland verkoopt ongeveer 150 bestaande, voormalige huurwoningen per jaar. Sinds 2013 doet deze woningcorporatie dat met Corporatieportaal. "Het is één dossier per woning waar iedereen zijn werk in kan doen, zodat we snelle stappen kunnen zetten," vertelt Officemanager Robine Hendriks. "Vroeger hadden we een enorm bewakingssysteem in de vorm van lijstjes. In Corporatieportaal daarentegen komt alles samen in één grote database. "

“Het risico op menselijke fouten is enorm afgenomen.”

Stap-voor-stap
Jan Willemse is Manager bij Mooiland. "Bij mijn vorige werkgever ging alles nog met Excel-sheets", vertelt hij. "Toen was er gemiddeld één fte nodig om te doen wat we nu in een fractie van die tijd doen. Een behoorlijke tijdsbesparing! Ook het risico op menselijke fouten is enorm afgenomen. In Corporatieportaal dienen alle stappen in de juiste volgorde doorlopen te worden. De koopakte moet bijvoorbeeld eerst door Mooiland geaccordeerd worden, voordat je naar het tekenen van de koopakte kunt gaan. Corporatieportaal attendeert je er ook op als stappen niet op tijd zijn doorlopen. De taxatie mag bijvoorbeeld maximaal vijf dagen openstaan. Het systeem is zeer gebruiksvriendelijk en veilig. Het bevat ook handige koppelingen met ketenpartners, zoals taxaties via bijvoorbeeld het NWWI."

"Het is heel gebruiksvriendelijk."

Laagdrempelig
Bij Mooiland werken ongeveer tien medewerkers met Corporatieportaal. "VVe hoefden maar nauwelijks ingewerkt te worden, want het is echt heel gebruiksvriendelijk, " lacht Robine.  'Ook de kosten zijn laagdrempelig," voegt Jan eraan toe. "Als we in een jaar tijd 150 woningen uit onze totale woningvoorraad van 2.300 potentiële verkoopwoningen verkopen, dan betalen we alleen voor die 150 cases. Notapp rekent dus af per actief dossier. Per woning is dat een heel gering bedrag.”

Mooiland
Mooiland in Ede is een woningcorporatie met 27.000 woningen in 131 gemeenten in heel Nederland. Daarmee behoort Mooiland tot de twintig grootste corporaties van Nederland.

Jan Willemse is Manager Aan- en verkoop onroerend goed bij Mooiland. Tevens is hij Manager Ontwikkeling bij deze woningcorporatie. Zijn collega Robine Hendriks is Officemanager van beide afdelingen.

Terug