Nieuws

juni 2017

Notapp richt zich op stroomlijnen en vereenvoudigen van verkoop- en verhuurproces

Hoe houdt een corporatie de regie bij de verkoop van woningen? Volgens Jan van den Dungen, directeur van Notapp, concentreren corporaties zich op doorlooptijden en een optimale prijs. Met de juiste inzet van automatisering  kan meer worden bereikt. Notapp wil  tijdens de beurs CorporatiePlein bezoekers dan ook meer vertellen over hoe corporaties de regie écht kunnen pakken.

"Op dit moment ligt de regie in veel gevallen nog bij ingeschakelde ketenpartners," begint Jan. "Denk aan de makelaar, notaris of taxateur. In de toekomst wordt woninginformatie steeds beter toegankelijk en transparanter. Informatie over te koop staande woningen kan sneller en completer worden gecommuniceerd, waardoor woningen sneller worden 'aangeboden' op de markt. Een andere ontwikkeling is dat corporaties relatief eenvoudig een database van geïnteresseerde kopers kunnen aanleggen, waarmee vraag en aanbod kunnen worden gekoppeld."

Meer grip
Corporaties zullen de komende jaren steeds meer het belang van en de strategische waarde van informatie zien in relatie tot de verkoop- of verhuurtransactie in de vrije sector, vertelt Jan. "Hierbij wordt de corporatie leidend in de informatievoorziening. Enerzijds op het gebied van de woninginformatie: wat wordt verkocht of verhuurd en is die informatie op orde zodat een potentiële koper wordt geïnteresseerd? Aan de andere kant door gegevens te verzamelen van woningzoekenden. De corporatie krijgt zo grip op het bemiddelingsproces."

"Deze informatie is voor elke corporatie van belang, dus los van de vraag of verkoop via een derde of via de corporatie zelf verloopt. Het gaat daarbij om het gehele spectrum; van de verkoop van woningen, BOG of parkeerplaatsen tot de verhuur daarvan in de vrije sector en nieuwbouw. Eigenlijk gaat het om alle transacties buiten mutaties in het bestand sociale huurwoningen. En eigenlijk gaat het niet meer om het leren kennen van de markt, maar om te kunnen handelen met die kennis."

Stroomlijnen en vereenvoudigen
Notapp wil corporaties hierbij helpen met haar applicatie Corporatieportaal. "Wij maken de overdracht van registergoed voor alle betrokkenen in de keten minder arbeids- en kapitaalintensief. Op CorporatiePlein geven wij een demonstratie van Corporatieportaal, het platform waarmee een corporatie alle administratieve processen stroomlijnt en het coördineren van activiteiten rondom taxatie, inspectie en overdracht vereenvoudigt. De corporatie voert hiermee de regie, en ketenpartners voeren stapsgewijs hun acties uit in het online dossier. Hierdoor wordt enorm veel tijd bespaard, en wordt de samenwerking tussen betrokkenen verbeterd omdat alle communicatie via Corporatieportaal verloopt."

Terug