Nieuws

november 2022

Verkoopprocessen stroomlijnen met de oplossingen van Notapp

De Alliantie gebruikt de oplossingen van Notapp om gestructureerd samen te werken bij het verkoopproces van  woningen, bedrijfsmatig vastgoed en gronden. De samenwerking met externe partijen zoals taxateurs, makelaars en notarissen wordt hiermee verbeterd. Dat levert een enorme tijdsbesparing op. Het hele proces wordt gecontroleerd doorlopen en documenten worden foutloos en op tijd aangeleverd.

“Groot voordeel van de oplossing van Notapp is dat het procesgestuurd is,” vertelt Géby de Jong, Account manager verkoop bij de Alliantie. “Alle stappen kunnen alleen één-voor-één, correct doorlopen worden. Met de systemen van Notapp kan de woningcorporatie online alle vragen bij derden uitzetten. Iedereen heeft altijd dezelfde en meest recente informatie, vanaf de eerste mutatie wanneer de woning leegkomt tot en met het moment dat de woning uit de exploitatie gaat en opgeleverd wordt.”

"Doordat de beslis- en actiepunten in het verkoopproces eenduidig vastgelegd worden, is altijd helder wie, wat, wanneer gedaan heeft."

Verkopen op een efficiëntere manier
Notapp biedt een online werkproces. Elke vraag in het proces zoals onderhoud, taxatie en het accorderen van de koopacte, vullen de ketenpartners in. Aan de hand van de documenten die de ketenpartners toevoegen, hoeft de corporatie alleen nog te controleren of alles correct is ingevuld. Zo wordt voorkomen dat er dubbel werk wordt gedaan. De Alliantie kan woningen efficiëntere verkopen zonder extra werkdruk en zonder extra personeel.

“Met Notapp hebben we meer tijd om de informatievoorziening voor kopers beter te laten verlopen.”

Regie over het hele verkoopproces
Géby de Jong: “Met Notapp hebben we voortdurend inzicht in de status van elke stap in het verkoopproces. We weten nu hoelang de afzonderlijke stappen duren. Als de taxateur de waardebepaling heeft gedaan, weten we meteen dat deze stap klaar is. Zo kunnen we sneller doorgegaan naar de volgende stap. We hebben de regie én inzicht in de duur van het hele verkoopproces.”

De Alliantie
Woningcorporatie de Alliantie werkt aan goede en betaalbare huizen in prettige buurten, voor mensen met een bescheiden inkomen. De Alliantie verhuurt, onderhoudt en verbetert haar woningen. Zij bouwt ook nieuwe woningen en verkoopt huurwoningen uit haar woningvoorraad voor een redelijke marktprijs.

Géby de Jong is Account manager verkoop bij de Alliantie

Wilt u een afspraak maken voor een vrijblijvende demo?

Bel Jan van den Dungen of Michiel van Rhijn op: 088 66 82 820 of mail: info@notapp.nl  -  www.notapp.nl

Terug