Altijd weten wat de status is met Corporatieportaal van Notapp


Klant

Met ruim 14.000 huurwoningen en 22.000 huurders is Nijestee de grootste corporatie in de stad Groningen. In vrijwel alle wijken biedt deze corporatie woningen aan. Prettig wonen begint met een goede woning maar ook de straat en de buurt zijn belangrijk. Samen met bewoners, de gemeente, andere corporaties en hulpverleningsinstellingen werken 170 medewerkers van Nijestee aan nieuwbouw, wijkvernieuwing, verduurzaming, leefbaarheid en participatie. Nijestee verhuurt jaarlijks ook ongeveer 100 Vrije Sector Huurwoningen (VSH).

Vraag

Woningcorporatie Nijestee werkte al met Corporatieportaal van Notapp voor de verkoop van Bedrijfs Onroerend Goed (BOG). De verhuur van Vrije Sector Huurwoningen (VSH) was echter nog uitbesteed aan een externe verhuurmakelaar. De communicatie hierover verliep telefonisch en per e-mail. Huurcontracten werden bij Nijestee opgemaakt en in dikke enveloppen naar de makelaar gestuurd. Deze manier van werken was niet alleen omslachtig; het nam ook veel tijd in beslag.

Oplossing

Sinds de verhuur van Vrije Sector Huurwoningen bij de Afdeling Verkoop is ondergebracht, administreert Nijestee deze woningen ook in Corporatieportaal. Met één muisklik is voor alle betrokkenen zichtbaar wat de status is. Dankzij een koppeling vanuit Corporatieportaal naar Funda en Pararius zijn de Vrije Sector Huurwoningen van Nijestee ook te zien op deze woningsites. Statusoverzichten en kwartaalrapportages over hoeveel woningen leegstaan en hoelang, zijn in Corporatieportaal eenvoudig te genereren.

Lees hier het gehele klantverhaal van Nijestee.