Het hele verkoopproces monitoren met Corporatieportaal van Notapp


Klant

Ymere is een woningcorporatie die werkt in de regio Amsterdam, Almere, Haarlem en Haarlemmer meer, Leiden, Alkmaar en Weesp. Hier verhuurt Ymere ongeveer 78.000 woningen en 11.000 andere verhuureenheden, inclusief parkeerplaatsen en garageboxen. De corporatie verhuurt en verkoopt ongeveer 2.500 bedrijfsruimten, van kantoren tot ateliers en winkels. De oudste voorloper van deze corporatie stamt uit 1852. De naam Ymere ontstond in 2004 toen Woningbedrijf Amsterdam en Woningstichting Wonen voor Allen uit Almere fuseerden.

Vraag

Voor de verkoop van corporatiewoningen gebruikt Ymere al enige tijd Corporatieportaal. Bedrijfs Onroerend Goed (BOG) werd echter nog verkocht met behulp van een zelfgebouwde beheertool. Medewerkers moesten de status van het verkoopproces voortdurend zelf in de gaten houden aan de hand van een stramien. Logisch dat Ymere op zoek ging naar een moderne, digitale work¬ ow voor BOG-verkopen, die aansluit bij de systematiek van de verkoop van hun corporatiewoningen.

Oplossing

Ymere heeft voor de verkoop van BOG voor Corporatieportaal gekozen, omdat dit het best aan hun eisen voldoet en gebruiksvriendelijk is. Het is eenvoudig te controleren of alle stappen van het verkoopproces van BOG juist zijn doorlopen. De status van het proces is altijd inzichtelijk. Moet er een taxatie plaatsvinden? Een koopcontract opgemaakt worden? Zijn de essentiële stukken aan geleverd? Alles wordt digitaal vastgelegd in Corporatieportaal en is daarmee altijd beschikbaar; documenten raken nooit meer zoek.

Lees hier het gehele klantverhaal van Ymere.